Су­дом за­до­во­ле­но по­зов­ні ви­мо­ги Хмель­ницької об­ласної про­ку­ра­ту­ри до суб’єк­та гос­по­да­рю­ван­ня про усу­нен­ня пе­реш­код у ко­рис­ту­ван­ні та роз­по­ряд­женні зе­мель­ною ді­лян­кою вод­но­го фон­ду вар­тістю 1 млрд 661 млн грн, шля­хом її по­вер­нення.

Share:

administrator

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *