Відео новини Хмельницького Новини Хмельницького

У Хмельницькому лікарня виробляє і продає електроенергію

1 травня, о 13.00, вперше в Україні Хмельницький заклад охорони здоров’я почав продавати в мережу електроенергію, яку виробляє за допомогою сонячних панелей на своєму даху.

Відео новини Хмельницького Новини Хмельницького

Одну з вулиць у Хмельницькому прикрасили прапорами Євросоюзу

До 2023 року День Європи в Україні відзначали щороку в третю суботу травня. Минулоріч Президент України підписав указ про перенесення цієї дати, адже в Європейському

Відео новини Хмельницького Новини Хмельницького

На Хмельниччині всю ніч шукали дитину

На лі­нію 102 до по­лі­ції Хмель­ницької об­ласті на­дій­шов дзві­нок від схвильова­ної ма­те­рі, яка са­мос­тій­но не мог­ла знай­ти сво­го ма­ло­літнього си­на. «Всю ніч пра­во­охо­рон­ці, ДСНС та

Новини Хмельницького Відео новини Хмельницького

Одній із громад на Хмельниччині повернуть водосховище вартістю понад мільярд гривень

Су­дом за­до­во­ле­но по­зов­ні ви­мо­ги Хмель­ницької об­ласної про­ку­ра­ту­ри до суб’єк­та гос­по­да­рю­ван­ня про усу­нен­ня пе­реш­код у ко­рис­ту­ван­ні та роз­по­ряд­женні зе­мель­ною ді­лян­кою вод­но­го фон­ду вар­тістю 1 млрд 661

Відео новини Хмельницького Новини Хмельницького

На Хмельниччині судили жінку, яка справила природні потреби перед дверима поліції

У Ста­ро­си­нявсь­ко­му район­но­му су­ді Хмель­ницької об­ласті роз­гля­ну­ли спра­ву про при­тяг­нення до ад­мі­ніс­тра­тив­ної від­по­ві­даль­нос­ті жін­ки за вчи­нен­ня ад­мі­ніс­тра­тив­но­го пра­во­по­ру­шен­ня, пе­ред­ба­че­но­го ст. 173 КУ­пАП. Мо­ва йде про дріб­не ху­лі­ганс­тво.

Відео новини Хмельницького Новини Хмельницького

Дівчина із Польщі приїхала оперуватися на Хмельниччину

Все час­ті­ше в уро­ло­гіч­не від­ді­лен­ня Хмель­ницької об­ласної лі­кар­ні звер­та­ють­ся па­ці­єн­ти не ли­ше з Хмель­ницько­го, об­ласті чи ін­шо­го ре­гі­ону, але й з-за кор­до­ну. Не­що­дав­но тут лі­ку­ва­ла­ся